Licencje Polskiego Związku
Sportów Wrotkarskich

Licencje Trenerskie

Mogą je posiadać osoby, które ukończyły minimum kurs instruktora wrotkarstwa.

Licencje Zawodnicze

Obowiązują wszystkich zawodników – od najmłodszych po mastersów.

Licencje Klubowe

Kluby posiadające licencje są członkami PZSW i to one decydują o najważniejszych jego działaniach.

Licencje Sędziowskie

Mogą je posiadać osoby, które ukończyły kurs sędziowski.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach organizowanych przez PZSW muszą posiadać licencje.

Opłaty licencyjne na sezon 2019

Zgodnie z uchwałą 5/12/2018 i 3/12/2017

Senior

30 zł

Sędzia, trener,
kierownik drużyny

30 zł

Junior, Kadet Masters, Fitness

20 zł

Dzieci
2016 i młodsi

30 zł

Licencje Masters / Fitness są dedykowane zawodnikom powyżej 30 roku życia oraz osobom dorosłym nie biorącym do tej pory udziału we współzawodnictwie organizowanym przez PZSW i nie posiadającym licencji w latach ubiegłych.

Termin wykupienia licencji

31 marca 2019

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich